Powiatowe Centrum Usług Społecznych oraz Klub Seniora w Kątach Wrocławskich!

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie naszych mieszkańców udało nam się stworzyć w Kątach Wrocławskich Powiatowe Centrum Usług Społecznych. Całe przedsięwzięcie realizowane jest na bazie obiektów dotychczasowego Domu Dziecka. W ramach integracji międzypokoleniowej tworzymy tam dwie placówki socjalizacyjne, placówkę interwencyjną i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy Klub Seniora i mieszkania chronione. Całość będzie już funkcjonować w drugiej połowie 2018 roku i będzie dobrze służyć mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie i całego Powiatu Wrocławskiego. Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszemu Staroście Romanowski Potockiemu wraz z całym Zarządem Powiatu Wrocławskiego oraz Gminie Kąty Wrocławskie za przychylność naszych postulatów i dostrzeganie potrzeb społecznych dla naszych mieszkańców.
Z poważaniem
Hieronim Kuryś – Radny Powiatu Wrocławskiego