Wrocławskie MPK jako spółka aglomeracyjna – czy to możliwe?

WROCŁAWSKIE MPK JAKO SPÓŁKA AGLOMERACYJNA OBSŁUGUJĄCA TEREN POWIATU WROCŁAWSKIEGO W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ !!!
Rozpoczynamy dyskusję i spotkania robocze w sprawie wypracowania zasad funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu jako spółki aglomeracyjnej, która w najbliższej przyszłości mogłaby obsługiwać terytorium naszego powiatu. Jako Radny Powiatu Wrocławskiego zwracam się w tej sprawie do Zarządu MPK oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Ponadto pisma w tej sprawie otrzymały wszystkie gminy z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Uważam, że Powiat Wrocławski powinien stanąć na czele i doprowadzić do takich rozmów i rozwiązań uporządkowania i dobrego funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gmin leżących w naszym powiecie tuż obok Wrocławia.
W załączniku pismo przewodnie w tej sprawie. >PISMO<
Z poważaniem
Hieronim Kuryś – 605 745 010
Radny Powiatu Wrocławskiego

„Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło”

Niech biało-czerwona powiewa nad każdym domem. Dziś Święto Pracy,  w czwartek zaś Święto Konstytucji 3 Maja, a pomiędzy nimi świętujemy przecież 2 maja czyli Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Od kilku lat dzięki znowelizowanym przepisom, każdy może już legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Warto więc szukać w naszych kalendarzach wydarzeń, których wagę będzie podkreślać nasza flaga, jednocześnie dbajmy o to, by ją należycie szanować. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, zwłaszcza w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości, ale także z naszej małej ojczyzny, powiatu, gminy i w końcu naszego miejsca zamieszkania i nie szczędźmy sił, by żyło nam się wszystkim dobrze i bezpiecznie.