Dobra współpraca pomiędzy Powiatem a Gminą pozwala rozwiązywać najważniejsze problemy mieszkańców

Od początku mojej kadencji stawiam na dobrą współpracę pomiędzy Powiatem, który reprezentuję, a naszą Gminą Kąty Wrocławskie.  W wielu obszarach mamy wspólne interesy, dlatego tak ważne są gospodarność,  racjonalne planowanie i perspektywiczne myślenie. Widać to dobrze na prostym przykładzie, na terenie gminy Kąty Wrocławskie budujemy i remontujemy drogi powiatowe, podczas tych prac po wylaniu nawierzchni asfaltowej pozostaje m.in. stara kostka brukowa. Niektóre samorządy utylizują ją lub sprzedają, my natomiast staramy się wykorzystać ją jak najlepiej na terenie naszego Powiatu, nic się nie marnuje, a z kostki powstają piękne place czy praktyczne parkingi,  jak to ma miejsce obecnie przy  kościele w Smolcu. Warto mieć swojego przedstawiciela w Powiecie, który zawsze dba o interes swojego regionu.